D19 en


D20 bij Drouwen

Weer een hunebeddenpaar en best een interessant stel. Toeristisch zwaar belaagd (direct langs de weg tegenover een vakantieoord), maar ook diepgaand door Holwerda en Van Giffen onderzocht. In sept. 1998 zijn beide hunebedden ingrijpend gerestaureerd waarbij de fragmenten van 2 gespleten dekstenen weer aan elkaar werden gekit en op de draagstenen getild. Bovendien werden alle aangetroffen scheuren in de dek-, zij- en kransstenen met cement dichtgesmeerd.

Het zijn twee middelgrote hunebedden. D19 had oorspronkelijk 8 dekstenen. De meest westelijke ontbreekt. Van 2 zijn nog slechts fragmenten aanwezig en die liggen op de bodem van het graf. De andere 5 liggen (nu weer) keurig op de draagstenen. De vier poortzijstenen zijn voltallig. De sinds jaar en dag naast de poort liggende gote kei werd in september 1998 tot poortdeksteen gepromoveerd.  Nadat deze in februari 2006 door vandalen weer van de draagstenen was afgekieperd, hebben de instanties de steen maar weer naast de poort gelegd. Mijn inziens een juiste beslissing. Op de foto ligt hij nog op zijn betwiste plaats.

D20 telt nog 5 van de oorspronkelijk 6 dekstenen, waarvan er tot sept. 1998 slechts één op de draagstenen rustte. Nu zijn er weer 3  zo goed als mogelijk herplaatst. Ook hier zijn er nog 4 poortstenen (en een poortdeksteen), maar wat bijzonder is: een bijna volledige ring van kransstenen: 21 stuks (de plaats van de zes ontbrekende zijn door Van Giffen met plombes gemarkeerd). Er stonden 2 infozuiltjes met informatie over het resultaat van de opgravingen onder D19 die een schat aan artefacten opleverden: de resten van maar liefst 400 potten, 13 vuurstenen bijlen, 9 barnstenen kralen en 6 stukjes koper. Verder stukjes menselijk bot (net als de stukjes koper zeer uitzonderlijk in een Nederlands hunebed !) en kapsels van kiezen. Deze zuiltjes zijn in juli 2012 vervangen door een moderne info-paal met dezelfde info maar nu in tekst en beeld.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen D19 en hier hoe hij D20 in 1918 aantrof.
Klik hier voor een kaartje van de omgeving.

D18
D21