Prof. Dr. Albert Egges van Giffen (1884 - 1973).
Befaamd Nederlands archeoloog. Ook wel de "vader van de hunebedden" genoemd en door de Drentse bevolking liefkozend "het Spittertien".
Hier afgebeeld op een in een veldkei gevatte bronzen plaat bij het door hem geheel gerestaureerde hunebed "De Papeloze Kerk"(D49).Grondlegger van universitaire archeologische instituten in Groningen en Amsterdam, oprichter en directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Drents Praehistorische Vereniging (DPV), directeur van het Drents Museum, etc etc. Bemoeide zich 50 jaar lang intensief met de hunebedden. Hij onderzocht de inhoud, markeerde de plaatsen van ontbrekende draag- en poortstenen, richtte uit het lood geslagen draagstenen weer op en zette afgegleden dekstenen weer op hun fundament. Hij conserveerde de onmiddellijke omgeving en plaatste handwijzers en bronzen naamplaten. Ook legde hij de locaties van tal van verdwenen hunebedden vast. Zijn werk is van onschatbare waarde voor de archeologie in Nederland geweest.