G1 bij Noordlaren (Groningen)

Van het tot 1982 enige Groninger hunebed zijn nog slechts één sluitsteen, vier zijstenen en twee dekstenen over. De meest in het oog springende deksteen is een joekel. Kennelijk wisten de keienrovers daar geen raad mee. Van Giffen heeft de plaats van de ontbrekende zes zijstenen, de ene sluitsteen en de twee poortstenen keurig met cementen plombes gemarkeerd, zodat je een goeie indruk van de oorspronkelijke grootte krijgt Dat zal dan waarschijnlijk een hunebed met vijf dekstenen zijn geweest. In 1957 haalde prof. Van Giffen de resten van zo'n 150 potten tevoorschijn.
Vlak bij het hunebed staat een grote kei die mogelijk bij het hunebed heeft behoord. Nog niet zo lang geleden droeg deze de bronzen naamplaquette, maar die is inmiddels verdwenen.
Het hunebed ligt ca. 1 km ten westen van de weg Zuidlaren - Glimmen, net over de provinciegrens met Drenthe aan een goed begaanbare onverharde weg. Er staat een bordje aan de grote weg.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaartje van de omgeving.

D55
G2