D43 - Emmen Schimmeres

D43 is een z.g. Langgraf, waarvan er in Nederland maar één is. 100 km naar het oosten bij Wildeshausen, even ten zuiden van Oldenburg en in Sleeswijk Holstein in Duitsland, liggen er nog enkele. Binnen de vrijwel complete stenenkrans van 52 stenen (gerestaureerd) liggen twee grafkelders ingebed in de 40 meter lange dekheuvel. Het noordelijke graf heeft drie dekstenen op zes zij- en twee sluitstenen. Het zuidelijke heeft vijf dekstenen gehad waarvan er nog slechts twee over zijn. Bovendien ontbreekt één van 10 draagstenen. Wel hebben beide graven nog twee poort-zijstenen. In tegenstelling tot de globale oost - west orientatie van de overige hunebedden, is dit langgraf vrijwel noord - zuid gericht.

Het langgraf bevindt zich in Emmen ten westen van de weg naar Odoorn en is via een 400 m. lang zandpad te voet bereikbaar. Er staan twee infozuilen. Er is een klein parkeerterrein aan de grote weg.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaartje van de omgeving.


D42
D44