.
D42 - Emmeres

D42 ligt te westen van Emmen op de Emmeres en is alleen te voet of op de fiets bereikbaar via een 500 meter lang bospad. Het is helaas een ernstig beschadigd hunebed. Hier zijn keienverzamelaars bezig geweest. Het steengraf heeft waarschijnlijk negen dekstenen gehad en behoorde daarmee tot de grotere hunebedden. Er zijn er nog maar vier van over, waarvan slechts twee op hun plaats. Ook ontbreken 7 zijstenen en een sluitsteen. Plombes (afdrukken van cement in de bodem) geven de plaats van deze ontbrekende stenen aan.

Bomen hebben wat met hunebedden: ook hier een hunebed met een alles overheersende boom die dit keer niet naast maar midden in het graf staat. Er was ooit een naamplaquette maar die is inmiddels uit de steen verdwenen.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaartje van de omgeving.

D41
D43