D26 op het Drouwenerveld bij Drouwen

Bij D26 kun je met de auto niet komen en hij is ook niet zo makkelijk te vinden. Vanuit Drouwen gezien ligt het aan de andere kant van de N34. Via enkele smalle en slecht geplaveide weggetjes kom je in de buurt. De laatste 500 meter moet te voet. De zoektocht is echter wel de moeite waard: Tegen de rand van het bos zie je een middelgroot hunebed met vijf dekstenen, alle netjes op hun plek. Het hunebed oogt wat laag omdat de 12 zij- en 2 sluitstenen vrijwel onder het zand zijn verdwenen. Daardoor lijkt het haast alsof de dekstenen op de grond rusten. D26 is één van de 14 hunebedden waar nog één of meer kransstenen te vinden zijn. Hier zijn er nog 13 van de oorspronkelijke 27 aanwezig. De 14 ontbrekende zijn door Van Giffen met plombes gemarkeerd. Aan de 4 nog aanwezige poortdraagstenen is te zien dat dit graf een lange toegang heeft gehad. Ook is de vorm van de oorspronkelijke heuvel nog goed zichtbaar.

Dit hunebed is tussen 1968 en 1970 grondig door archeologen o.l.v. Dr. Jan Albert Bakker van de Universiteit van Amsterdam onderzocht, en niet zonder resultaat: Op de keldervloer vonden ze de resten van 160 potten. Verder stenen wapens en gereedschap en barnstenen kralen. Vóór de ingang troffen ze een soort offerkuil aan met 2 complete aardewerken potten. D26 is het laatste hunebed dat door archeologen is onderzocht. Wat betreft verdere opgravingen is men zeer terughoudend geworden. Enerzijds omdat men niet verwacht dat nieuwe opgravingen tot nieuwe inzichten zullen leiden, anderzijds omdat onderzoek onvermijdelijk vernieling van de oorspronkelijke situatie veroorzaakt. Toekomstige archeologen kunnen dit met nieuwe technieken misschien voorkomen.

Het instituut voor Pré- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam heeft de complete collectie van de opgraving van hunebed D 26 uit 1968-1970 in bruikleen geschonken aan het nieuwe Hunebedcentrum in Borger. Dit nieuwe centrum is daarmee het enige museum in Nederland dat een complete inventaris van een opgegraven hunebed kan tonen.

Bij het hunebed staat een steen met de bekende "Van Giffen"- naamplaquette. Er staan twee nieuwe zitbanken, en de 2 informatiebordjes geven uitvoerige informatie over hunebedden in het algemeen en de opgravingsresultaten in het bijzonder.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaartje van de omgeving.

D25
D27