D27 te Borger (westelijke helft)

D27 te Borger (oostelijke helft)

Dit reuzengraf (hij past niet op één foto !) vormt het pronkstuk onder de hunebedden. Was hier het 'hoofdkwartier' van het Drentse Trechterbekervolk? Met een lengte van 22,5 meter het grootste hunebed in Nederland: 9 dekstenen op 26 zijstenen en 2 sluitstenen en een complete poort met 4 zijstenen en 1 deksteen. 2 Keien in de buurt zijn mogelijk kransstenen geweest.

De Groningse dichteres Titia Brongersma heeft in 1685 in het hunebed gespit en nogal wat potten gevonden: "Zij vielen doch alle in scherven; uitstortende een groote menigte doodsbeenderen". Daarvan is echter niets bewaard gebleven. Jammer want menselijke resten in Drentse hunebedden zijn zeldzaam. Toch zou het waar kunnen zijn want in 1983 vond de 14-jarige scholier René Edens naast wat versierde potscherven enkele menselijke botjes. Deze zijn recentelijk onderzocht en bleken uit de bronstijd te stammen en dat is opmerkelijk want dat zou kunnen betekenen dat hunebedden nog ver na het neolithicum werden gebruikt. (bij D15 bleek dat ook al door de vondst van een klokbeker en ook dat al weer door pubers !) Er gaan stemmen op om D27 daarom opnieuw te onderzoeken maar dat stuit op bezwaren van gevestigde archeologen. Kijk hier op Youtube naar de discussie op RTV-Drenthe tussen Klompmaker, directeur Hunebedcentrum en Van der Sanden, provinciaal archeoloog.

Naast het hunebed is oude NHI (Hunebedden Informatie Centrum) inmiddels vervangen door een gloednieuw en volwaardig Hunebedcentrum dat in mei 2005 is geopend.

Het hunebed trekt jaarlijks 70.000 bezoekers en het Hunebedcentrum 100.000.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaartje van de omgeving.

D26
D28 en D29