Een "beschadigd" hunebed waarvan de 5e deksteen ontbreekt, maar wel met 3 poortstenen en 10 kransstenen. Hierdoor concludeert Van Giffen dat de oorspronkelijke toestand "tamelijk duidelijk" is. Het basale gedeelte van de aanvankelijke dekheuvel treft hij nog grotendeels aan. De 12 zij- en 2 sluitstenen zijn compleet en nagenoeg in situ. D26 is sinds 1871 rijkseigendom. Let op de desolate heidevlakte van het Drouwenerveld van rond 1920.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)