D31 in Hunzebos tussen Exloo en Valthe

Dit hunebed kun je beter een puinhoop noemen. Hier hebben cultuurbarbaren uit de vorige eeuw danig huisgehouden. D31 moet rond 1820 zijn opgegraven. In 1822 werd door onderzoekers nog gemeld: "een voortreffelijk en welbewaard hunebed gekenmerkt door het bezit van 5 in den besten orde op hun draagstenen rustende dekstenen". Zes zijstenen, twee sluitstenen en één in het graf gevallen deksteen zijn alles wat er nu nog van over is .De plaats van de twee ontbrekende zijstenen en van de beide poortstenen zijn met plombes aangegeven. De aanzet van de oorspronkelijke dekheuvel is nog goed te zien. Het hunebed ligt in een kuil op die heuvel. 

Het hunebed ligt wat verscholen in de bossen. Voor wie de moeite wil nemen: ga 1,5 km ten zuiden van Exloo op de weg naar Valthe linksaf via een keienweg het Hunzebos in en dan ligt hij na 400 meter aan het eind van een kort bospad aan de rechterkant. Je rijdt er echter gemakkelijk voorbij.

Kijk hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaarttje van de omgeving.

D30
D32