Dit povere restant van een hunebed ligt er nu nog vrijwel net zo bij als Van Giffen het in 1918 aantrof: "in zeer treurigen staat en tot onherkenbaar wordens toe vernield". Hij identificeert 1 deksteen en 2 zijstenen. De overige 5 zwefkeien zijn volgens hem van "onbepaald karakter". De cirkelvormige voet van de oorspronkelijke dekheuvel is nog wel prominent aanwezig. De Markgenoten van Exloo hebben dit vernielde monument in 1847 gratis aan de Provincie aangeboden.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)