D1 te Steenbergen (bij Roden)

Van Giffen nummerde de hunebedden van Noord naar Zuid. Het noordelijkste, dus D1, ligt even ten zuiden van Roden in de Noorder Duinen bij het gehucht dat zijn naam aan het hunebed dankt: Steenbergen. Het is een fraai, middelgroot hunebed en het ligt in een toeristisch aantrekkelijke omgeving: 150 meter van de verharde weg in een kleine zandverstuiving. Het hunebed ligt schuin tegen de helling van een zandheuvel. Het is vrij compleet. Alle 12 draagstenen, alle zes dekstenen en de twee sluitstenen zijn aanwezig. Zelfs de poort is met twee draag- en één deksteen compleet. Het hunebed is in 1953/54 door Van Giffeningrijpend gerestaureerd. Daarvoor verkeerde het in sterk vervallen staat. Alle dekstenen waren tussen de draagstenen gevallen en één deksteen was in vijf stukken uiteengevallen. Deze werden met cement en steengruis weer aan elkaar gekit. Een aantal naar buiten gezakte draagstenen werd weer opgericht en gefixeerd, waarna de dekstenen werden teruggeplaatst. De poort-deksteen moest enkele malen worden herplaatst, nadat deze er door bezoekers was afgegooid. In maart 1997 is het hunebed zwaar beschadigd door brandstichting. De tweede deksteen was finaal door midden gebroken en er waren tal van brokstukken afgesprongen. De schade is inmiddels zo goed mogelijk hersteld. De brokstukken werden weer aan elkaar gelijmd en sinds 21 juli 1997 rust de deksteen weer op z'n draagstenen. Bij het hunebed is een ruime parkeerplaats en er zijn twee info-zuiltjes geplaatst. 

Klik hier om te zien in welke staat Van Giffen dit hunebed in 1918 aantrof en hier voor een kaartje van de omgeving.De maker van dit stenen bouwsel (de inmiddels bejaarde boer L.Hulshof uit Steenbergen) had niet de bedoeling een hunebed na te bouwen. Dit samenraapsel van keien lijkt er dan ook in de verste verte niet op. Hij wilde gewoon wat leuks doen met de hinderlijke stenen die hij op zijn akkers vond. Nu wordt deze constructie door veel mensen die niet beter weten voor een echt hunebed aangezien. Zelfs de ANWB trapte er in door hem op een kaart in te tekenen. Laten we hem maar N1 (Nep1) noemen. Hij staat langs een zandpad links van de Meeuwenweg in Steenbergen.
D2