Hünengrab 835 te Ostenwalde, Emsland (Duitsland)

Dit hunebed ligt sinds 1971 niet meer op z'n oorspronkelijke plek. Hij moest wijken voor de aanleg van een wegkruizing en werd 70 m. verder weer opgebouwd. De huidige toestand laat zeer duidelijk zien hoe trechterbekermensen hun grafkelders bouwden. Let op de geplaveide vloer en de drempelsteen bij de ingang. Zie verder hoe de openingen tussen de draagstenen met platte stopstenen in droogmetselwerk werden opgevuld. De restaurateurs hebben de (wel aanwezige) dekstenen niet herplaatst maar naast de kelder gelegd om de inwendige bouw goed te kunnen laten zien. Dat is de officiële lezing. Boze tongen beweren echter dat men bij de reconstructie er geen rekening mee heeft gehouden dat de oorspronkelijke bouwers terwille van de nodige stabiliteit de draagstenen in een hoek van ca. 20 graden naar binnen lieten hellen. Op de foto is te zien dat de draagstenen inderdaad vrijwel loodrecht zijn geplaatst. En dan passen de dekstenen natuurlijk niet meer ! Foutje.... ??
Berszen
Hüven