De "Schalenstein" bij Bunsoh in Holstein staat niet op zich. Bij Restrup ten noorden van Osnabrück is deze soortgelijke steen te vinden. Hier wordt hij "Näpfchenstein" genoemd. Geen eenmalig verschijnsel dus en bovendien geografisch sterk gespreid en dat roept natuurlijk vragen op. Het blijft voorlopig een mysterie omdat niemand het antwoord op die vragen weet.