Links naar andere sites over megalitische monumenten


West Europa is bezaaid met megalitische monumenten. Ze worden aangetroffen van Zweden tot Zuid Italië en van Ierland tot Polen. Vaak zijn het grafkelders (gang- en portaalgraven zoals hunebedden en de kleinere dolmens), maar ook vaak monumenten met een rituele en/of astronomische betekenis (menhirs, cromlechs, steencirkels, alignements enz.). Ze werden gebouwd vanaf de steentijd (neolithicum) (ca. 4000 vC) tot in de bronstijd (ca 1000 vC). Gebruik onderstaande links voor een nadere ontdekkingstocht in het verre verleden!

Startpagina Archeologie
Stone pages; (England, Scotland, Ireland, Wales, France and Italy) (aanbevolen!) 
Megalithen und Hünengräber (Mario Fietz's site over megalithische monumenten in Duitsland)
Encyclopedie Drenthe Online (met veel archeologische informatie)

Menhirs et Dolmens dans le Morbihan

Hünengräber (Nieuw! Duitstalig; in uitvoering)
The Mysterious Bogpeople (uniek project en site over veenvondsten in NW-Europa)
De Hunebedden in Drenthe en Groningen (De nieuwe site (juli 2012) van de Hunebeddenbeheergroep met algemene info over alle hunebedden)
De Nuraghen van Sardinië