De foto biedt een ruïneuze aanblik van wat eens eens een steengraf was. Dat vond Van Giffen ook: "Het hunebed verkeert in zeer gehavenden staat", hoewel hij de oorspronkelijke toestand nog "herkenbaar" achtte. Daar de sluitstenen en enkele zijstenen zich nog in vrijwel in situ bevonden, kon hij de oorspronkelijke afmetingen ( 12,3 bij 3,5 m) inschatten. Met de overgebleven dekstenen was het droevig gesteld: van mogelijk 3 stuks trof hij slechts fragmenten aan. Opmerkelijk is dat in deze gestoorde toestand de ingangspartij met 3 poortstenen vrijwel in situ nog duidelijk aanwezig was. In 1870 werd het gehavende monument rijkseigendom.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)