Toen nog gelegen in een onafzienbare heidevlakte bij het gehucht Angelsloo, nu opgeslokt door de nieuwbouwwijk met dezelfde naam. "Wel is waar sterk gestoord, doch de oorspronkelijke staat is nog gemakkelijk herkenbaar", aldus Van Giffen. Dat is te danken aan de 2 sluit- en 5 paar zijstenen, netjes in situ. Dat levert een duidelijk grondplan van 9,5 bij 3,6 meter op. Met de dekstenen was het minder goed gesteld. 3 Dekstenen lagen buiten de kelder en 1 was in de kelder afgegleden, en één was manco. Ook dit hunebed vertoonde sporen van moedwillige venieling getuige de boorgaten in de 2e deksteen. Het Rijk kocht dit hunebed in 1872 van de Markgenoten van Zuid- en Noord-Barge op.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)