"Het hunebed is totaal geruïneerd, zodat de oorsrpronkelijke staat niet meer te herkennen is, doordat er vroeger een varkenshok ten deele overheen gebouwd was.", schrijft Van Giffen 1n1925. Hoewel hij hier volgens mij oorzaak en gevolg door elkaar haalt, blijft het het meest povere overblijfsel van een prehistorisch grafmonument in Drenthe. Toen eigendom van de heer Houwing te Westenesch en nu van zijn nazaten. De vernieling moet volgens Van Giffen na 1848 hebben plaatsgevonden, want in dat jaar trof ene Janssen het in een meer volledige staat aan.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)