Van Giffen laat op de foto duidelijk de nog grotendeels intacte dekheuvel zien . Hij schrijft dan ook: "Het hunebed is, op de poort na, ongestoord en verkeert blijkbaar in den oorspronkelijken staat". Voor hem aanleiding om die heuvel later aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen. De 2 sluitstenen en en de 2 paren zijstenen die de 2 dekstenen dragen zitten in de heuvel verborgen. Hij treft nog 1 poortsteen aan. Het monument werd in 1871 rijkseigendom.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)