Op grond van de foto zou je het niet zeggen, maar toch schrijft Van Giffen : "Het hunebed is wel is waar door het ontbreken van D_1 en D_3 (dekstenen) onvolledig, doch overigens blijkbaar nog in tamelijk oorspronkelijken staat". De 2 sluitstenen en 3 paren zijstenen zijn er namelijk wel maar liggen vrijwel geheel onder het restant van de dekheuvel verborgen. Tegenwoordig zijn ze duidelijker zichtbaar. De ene bewaard gebleven deksteen rust op het middelste paar zijstenen. Net als D38 werd dit monumentje dat 4,4 bij 2,5 m meet, in 1871 rijkseigendom.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)