"Het hunebed is onvolledig en verkeert in een vervallen staat", rapporteert Van Giffen. De oorspronkelijke toestand was nog wel herkenbaar. De 2 sluitstenen en 9 zijstenen bevonden zich vrijwel in situ en daarmee was de lengte (8 m) , breedte (3 m) en de richting bekend. De 2 bewaard gebleven dekstenen liggen, leunend op een draagsteen, op de kelderbodem. Het restant van de dekheuvel was nog duidelijk aanwezig. In deze toestand is tot op heden niet veel veranderd. Alleen de omgeving ziet er wat aangekleder uit. Het hunebed werd in 1871 door aankoop van een particulier rijkseigendom.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)