Hoewel de derde deksteen en één poortsteen ontbreken verkeert dit hunebed volgens Van Giffen "in tamelijk goeden staat". Ook is de voet van de dekheuvel nog aanwezig waardoor er volgens hem nog een goede voorstelling van de oorpronkelijke toestand is te maken. Hij is er verder zeker van dat de platte dekstenen 1 en 2 splijtstukken van dezelfde kei zijn. Net als D28 werd dit steengraf in 1871 eigendom van de staat.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)