Van Giffen meldt: "Het hunebed, hoewel door het ontbreken van D_4 (de 4e deksteen) onvolledig en gestoord, verkeert in goeden staat". Alle 8 zij- en 2 sluitstenen zijn aanwezig en in situ (op de oorspronkelijke plek) . De Staat werd in 1871 door aankoop eigenaar.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)