Dit hunebed trof Van Giffen in "zeer goeden staat" aan en compleet wat betreft de dekstenen (4), de zijstenen (8) en de sluitstenen (2). Sporen van de dekheuvel waren echter uitgewist. Opmerkelijk is zijn vaststelling dat de dekstenen 1 en 2 splijtstukken van de zelfde steen zijn. De staat is sinds 1871 eigenaar van D24 door aankoop.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)