Behalve het westelijke gedeelte was de toestand van D23 "geheel verstoord", volgens Van Giffen. Hij telde 3 dekstenen die alle in de kelder waren gegleden. Nu zijn er nog maar 2. De 2 sluitstenen lagen in situ (op hun oorspronkelijke plek), maar er waren nog slechts 3 zijstenen. Hij kon geen restant van een dekheuvel meer onrdekken. De Staat kocht het hunebed in 1871 van een particulier.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)