Op een "ruig" terreintje op de Kampakkers bij Eext, overwoekerd door struikgewas (Van Giffen vermeldt zelfs dat het een vlier en een lijsterbes betreft) treft de archeoloog dit kleine gehavende hunebed aan. De 3 dekstenen steunen aan de ZZ op de 3 zijstenen maar aan de NZ liggen ze op de grond omdat daar de zijstenen ontbreken. Ook is er nog slechts 1 sluitsteen. Hij sluit de mogelijkheid echter niet uit dat die nog onder de grond zitten. Bij een later onderzoek (1952) is daar echter niets van gebleken. De Provincie kreeg het monument in 1872 van de Markegenoten van Eext kado.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)