D9 lag in 1918 ook al pal langs "den grooten kunstweg Annen - Zuidlaren". Als je het smalle paadje op de foto ziet, kijken we daar tegenwoordig wel iets anders tegen aan. Het hunebed ziet er nu nog net zo uit als toen, behalve dan de afgegleden deksteen die Van Giffen later weer heeft opgericht. Let ook eens op de bouwval aan de overkant van de weg. Het zegt veel over het armoedig bestaan van de plattelandsbevolking van toen.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)