Een hunebed "in tamelijk slechten staat", meldde Van Giffen in zijn rapportage. En zoals te zien in een troosteloze heidevlakte. Dan ziet het huidige Kniphorstbos er heel wat aantrekkelijker uit. Van de 4 dekstenen waren er 3 afgegleden terwijl er 1 in tweeën of drieën was gebroken. De zij- en sluitstenen waren er nog maar wel uit het lood geslagen. De Provincie kreeg het hunebed in 1871 kado van de particuliere eigenaren uit Schipborg.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen, 1925)