"Verkeert in een zeer gehavenden staat" rapporteerde Van Giffen in 1925. De 2 aanwezige dekstenen waren afgegleden. In het graf vond hij een fragment van een ontbrekende deksteen met boorgaten voor de springstof waarmee de steen is gepleten. Het hunebed werd in 1871 door een particulier aan de Provincie geschonken.

(Bron: Atlas bij "De Hunebedden in Nederland", dr.A.E.van Giffen)