Zijn er elders ook Hunebedden..?

Het antwoord hierop luidt: Jazeker! Hunebedden zijn de grafmonumenten van de z.g. Trechterbekercultuur (TRB). Die cultuur had zo'n 5500 jaar geleden in Noord-Europa een zeer groot verspreidingsgebied; tot in Zweden en Polen aan toe. De TRB mensen bouwden de portaal- en de ganggraven zoals hunebedden. Die werden uiteraard alleen op die plaatsen gebouwd waar in de bodem zwerfkeien voorkwamen die daar groot genoeg voor waren en dat was behalve hier ook in Noord-Duitsland en Denemarken het geval. Kleinere steengraven (zonder zij-ingang) heten dolmens en komen in een nog ruimer gebied voor.
Maar het slepen met enorme rotsblokken bleef niet tot deze cultuur beperkt. In het neolithicum en de daarop volgende brons- en ijzertijd was deze krachtpatserij in tal van Westeuropese beschavingen een geliefde bezigheid. 
Ook op de Britse Eilanden en in België, Frankrijk, Spanje, Corsica, Sardinië, Italië en de Noord Afrikaanse kust komen megalitische monumenten voor. Sommige hadden net als hunebedden een graf-functie, andere hadden een rituele of astronomische betekenis zoals Stonehenge.
Gekleurd............. = Het totale verspreidingsgebied van megalitische culturen
GROEN............... = Dolmens, Portaal- en Ganggraven
BRUIN/GRIJS.... = Trechterbekercultuur